Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Remiss av nya SundaHus-kriterier för hormonstörande ämnen och polykarbonat

    SundaHus utvecklar sina bedömningskriterier löpande i takt med de förändringar som sker inom lagstiftningen, forskningen och på marknaden samt i relation till tillgång på relevant information. Innan nya SundaHus-kriterier fastställs skickas de på remiss. Nu är det dags för en kriterierevision. I korthet innebär förslaget ökade krav på hormonstörande ämnen och polykarbonat.

  • Svanen och SundaHus utökar samarbete

    Idag har SundaHus och Nordisk Miljömärkning signerat ett avtal för ett fortsatt och utökat utbyte av information mellan systemens olika databaser.

  • Nu är det dags att boka vårens SundaHus-utbildningar

    SundaHus erbjuder heldagsutbildningar i Stockholm och Göteborg för leverantörer och producenter av byggvaror. Målet är att ge dig som leverantör och/eller producent en helhetssyn över de miljökrav som ställs på byggvaror av marknaden idag. Läs mer om utbildningarna på www.sundahus.se/tjanster/utbildning.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar