Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Nu lanserar vi kriterier 6.1.5

    Från och med den 2 september tillämpar vi kriterierna 6.1.5. Nyheter: 1.Hormonstörande ämnen från SIN-lista läggs till i databasen. 2.Produkter med större mängder polykarbonatplast får C+ om den inte har en godkänd restmonomerintyg. 3.En justering av minimikravet för redovisning av produktinnehåll. 4.Produkter med formaldehyd-innehållande material får C- när de inte klarar E1-kraven

  • Bevakningar för kandidatförteckningen uppdaterad med 4 nya ämnen

    Fyra nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Vi har uppdaterat våra bevakningar för kandidatförteckningen med alla fyra ämnen.

  • Välkommen Josephine

    Idag har vi glädjen att välkomna Josephine Halldan in i SundaHus-gänget. Josephine är nybliven kemist och kommer att arbeta med bedömningar av byggvaror.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar