Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • FAQ för våra nya kriterier

    Under slutet av vecka 3 har vi utfört automatiska ombedömningar av produkter i systemet. Automatiska mejlnotifieringar har skickats ut till leverantörer för att meddela om förändrade bedömningar av produkter. Med anledning av detta har vi fått fler frågor än vad vi hinner svara på. Här finns därför svar på de vanligaste frågorna.

  • Uppdatering av bedömningar pga. PRIO-ändringar och ATP15

  • Nu lanserar vi kriterier 6.1.6

    Från och med den 25 januari börjar vi att tillämpa kriterierna 6.1.6. Nyheter är följande: 1. För att undvika utspädningseffekter kommer elektronik med kretskort inte att vägas in i bedömningarna. 2. En korrigering göra av beräkningsformeln för miljöfarlighet med skadliga långtidseffekter i vattenmiljön – kronisk kategori 3 (kriteriet C17) vad avser icke kemiska produkter.

Läs mer i pressrummet

Kommande evenemang

Just nu har vi inga kommande evenemang.

Läs mer om våra utbildningar